FILIP PRESSEISEN

Polski organista i improwizator. Ukończył z wyróżnieniem klasę organów prof. dr Christopha Bosserta w Hochschule für Musik w Würzburgu jako stypendysta bawarskiego programu BAYHOST oraz klasę organów prof. Andrzeja Chorosińskiego na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. W trakcie studiów uczestniczył w rocznym programie Erasmus-Socrates i studiował w klasie prof. Franza Danksagmüllera w Hochschule für Musik w Lubece.

Brał udział w kursach mistrzowskich prowadzonych przez profesorów takich jak: Wolfgang Zerer, Peter van Dijk, Harald Vogel, Martin Sander, Rudolf Mayer, László Fassang oraz Andrés Cea Galán. Oprócz tego wziął udział w kursach improwizacji organowej prowadzonych przez prof. Wolfganga Seifena oraz Dirka Börnera.

Po ukończeniu warszawskiej uczelni odbył półroczną praktykę organmistrzowską w warsztacie Kristiana Wegscheidera w Dreźnie oraz w zakładzie braci Torkildsen w Norwegii. Jest członkiem Baltisches Orgel Centrum, Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej w Krakowie, Polskiego Towarzystwa Bachowskiego oraz międzynarodowej grupy Bach-Societät.

Występuje zarówno w kraju, jak i zagranicą, m.in. w Niemczech, Włoszech, Szwajcarii, Czechach, Norwegii i na Litwie. Ponadto koncertuje jako improwizator, podkładając na organach muzykę do filmów niemych oraz współpracując z zespołem Flores Rosarum.

W roku 2015 zdobył I miejsce na Międzynarodowym Konkursie Improwizacji "Internationaler Kinoorgel-Wettbewerb im Babylon" w Berlinie, a w tym roku został laureatem Międzynarodowego Konkursu Organowego ION w Norymberdze, otrzymując nagrodę specjalną Antalffy-Preis za najlepszą interpretację utworów na organach historycznych.